Elk bezoek aan deze website is onderworpen aan deze disclaimer, iederen bezoeker erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij TecnoGlobe, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Het is de bezoeker verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel voor commerciele doeleinden, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van TecnoGlobe haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik.


- Created BY INFOBEMA -